Acc 1: Bạc 4 - Khung Vàng 150k Tháng 4 18 2016


Điểm nổi bật: 
Có khung vàng, 1 số tướng 6k3 (Yasou, riven, kalista, reksai, leesin..), đủ ngọc cho 2 bảng ad, ap cơ bản
Bậc: 
Bạc 4 - Khung Vàng

Tướng: 28 tướng
Bảng ngọc: 2 bảng
Giá: 150k