Acc 2: Đồng 3 - 95 tướng - 300k Tháng 4 18 2016

Điểm nổi bật: Gần full tướng (95 tướng), ngọc nhiều, có 1 số skin đẹp
Bậc: 
Đồng 3 - Khung Bạc

Tướng: 95 tướng
Skin: 
Gangplank thuyền trưởng Ekko bão cát Rammus vệ binh sa mạc Yasuo cao bồi Volibear vệ quân cổ ngữ Kennen karate Shenmurai


Bảng ngọc: 3 bảng
Giá: 250k