Acc 5 Đồng 5 - Gần full tướng - 200k Tháng 4 18 2016

Điểm nổi bật: Gần full tướng (96 tướng), ngọc nhiều, có 1 số skin đẹp
Bậc: 
Đồng 5 - Không khung

Tướng: 96 tướng
Skin: 


Bảng ngọc: 3 bảng
Giá: 250k