Chuỗi 10 game đầu là chuỗi game cực kì quan trọng đối với một game thủ Liên minh huyền thoại trong thời gian bắt đầu mùa giải. Kết quả 10 trận đầu sẽ giúp người chơi quay lại khoảng bậc rank xếp hạng cũ hoặc cũng có thể giúp người chơi tăng bậc xếp hạng so với thứ bậc bạn đầu. Thậm chí nếu bạn có kết quả không tốt...