Có rất nhiều khách hàng hỏi là: "Tại sao các bạn cày thuê đắt thế ?". Mình vẫn luôn trả lời vui với khách là :" Đắt sắt ra miếng".Ngày nay các dịch vụ cày thuê elo nổi lên rất nhiều và đa dạng. Kèm theo vào đó là những lời quảng cáo rất mời gọi: Cày thuê giá rẻ, cày thuê siêu rẻ... Thực chất là đánh vào tâm lý...