Những thay đổi về mặt đội hình của các đội tuyển tại LCK giai đoạn lượt về Tháng 2 27 2015

Các đội tuyển đang thi đấu tại LCK 2015 Mùa Xuân sẽ có những thay đổi gì về mặt nhân sự trước khi bước vào giai đoạn lượt về?

SK Telecom T1Đường trên: Marin
Đi rừng: Bengi/Tom
Đường giữa: Faker/Easyhoon
Xạ thủ: Bang
Hỗ trợ: Piccaboo/Wolf
Những thay đổi

- Bổ sung thêm tuyển thủ Tom vào tuyển thủ đi rừng dự bị

- Piccaboo được đưa lên thay cho Wolf ở vị trí ra quân

KT RolsterĐường trên: Ssumday
Đi rừng: Prime/Score
Đường giữa: Nagne
Xạ thủ: Arrow
Hỗ trợ: Fixer
Những thay đổi

- Hachani rời đội và Fixer thay thế

- Prime được đưa lên thay cho Score ở vị trí ra quân

- 2 tuyển thủ dự bị là Ikksu (đường trên) và Edge (đường giữa) không còn trong danh sách đăng ký thi đấu

Samsung GalaxyĐường trên: Cuvee
Đi rừng: Eve
Đường giữa: BlisS/Ace
Xạ thủ: Fury (tên khác ZetnJin)
Hỗ trợ: Wraith (tên khác IceBear hoặc Casper)
Những thay đổi

- Ace trở thành tuyển thủ đường giữa dự bị

CJ EntusĐường trên: Shy
Đi rừng: Ambition
Đường giữa: CoCo
Xạ thủ: Space
Hỗ trợ: Madlife
Những thay đổi

-3 tuyển thủ dự bị Trick (đi rừng), Roar (xạ thủ) và Max (hỗ trợ) không còn trong danh sách đăng ký thi đấu

Jin Air GreenwingĐường trên: TrAce
Đi rừng: Chaser(RealFoxy)/Winged
Đường giữa: GBM
Xạ thủ: CptJack/Pilot
Hỗ trợ: XD/Chei
Những thay đổi

- Cặp Cpt Jack và XD được chuyển lên đăng ký ở vị trí ra quân

Najin e-mFireĐường trên: Duke (Leopard)
Đi rừng: Watch/Peanut
Đường giữa: Ggoong/Rain
Xạ thủ: Zefa/Ohq
Hỗ trợ: Cain/Pure
Những thay đổi

- Bổ sung Rain vào tuyển thủ đường giữa dự bị

- Bổ sung Peanut vào tuyển thủ đi rừng dự bị

Incredible MiracleĐường trên: Lilac
Đi rừng: Ares
Đường giữa: Frozen
Xạ thủ: SONSTAR
Hỗ trợ: TuSiN
Những thay đổi

- Wisdom rời đội và Ares thay thế

GE TigersĐường trên: Smeb
Đi rừng: Lee
Đường giữa: KurO
Xạ thủ: Pray
Hỗ trợ: Gorilla
Những thay đổi

- Không có thay đổi gì