Khi Kennen – “Trái Tim Sấm Sét” gánh cả thế giới Tháng 3 09 2015
Cùng chiêm ngưỡng highlights của vị tướng ninja nhỏ con với những mũi phi tiêu sấm sét để gánh đội tới chiến thắng