Danh sách tướng xoay tua tuần 132 Tháng 2 25 2015

Hội đồng Liên Minh xin công bố danh sách tướng xoay tua miễn phí tuần 132Lưu ý giờ xoay tua sẽ bắt đầu từ 10 giờ sáng thứ 3 hàng tuần