Điểm tin Liên Minh ngày 07/03: Màn hình đăng nhập của Bard Tháng 3 09 2015

Hình nền động đăng nhập của Bard đã chính thức xuất hiện ở máy chủ thử nghiệm PBE:Hình nền đăng nhập ở dạng tĩnh của Bard cũng có mặt, khác biệt một chút so với hình nền cơ bản của vị tướng này:Vậy là tất cả những nội dụng của phiên bản 5.5 đã xuất hiện đầy đủ ở máy chủ PBE. Dự kiến phiên bản này sẽ chính thức ra mắt máy chủ Bắc Mỹ vào tuần sau và ở máy chủ Việt Nam một tuần sau đó. Theo như tiết lộ của Riot Jino, vị tướng Bard sẽ được mở bán vào cuối tuần sau nếu mọi thứ thuận lợi.