Điểm tin Liên Minh ngày 06/03: Xuất hiện biểu ngữ ở bản đồ Summoner’s Rift! Tháng 3 09 2015

Các biểu ngữ ở bản đồ Summoner’s Rift

Một vài files biểu ngữ (banner) mới đã được thêm vào và xuất hiện ở bản đồ Summoner’s Rift 

Ở thời điểm này, chúng ta mới được thấy một cặp biểu ngữ hình con cú ở phía nhà đội đỏ.File thêm vào có các biểu ngữ về chủ đề cú và hươu tương ứng với hai bên của bản đồ Summoner’s Rift

Ngoài ra cũng có 2 banner tạm thời cho các đội tuyển eSports – hiện tại có tên là “SWAG” và “YOLO”

Có lẽ bạn sẽ phải dùng trí tưởng tượng một chút nhưng cũng sẽ có “biểu ngữ trên các bờ tường”Chỉnh sửa cân bằng

Lưu ý: Những chỉnh sửa cân bằng này chỉ mang tính chất thử nghiệm và có thể không xuất hiện trên phiên bản chính thức. Đừng đặt quá nhiều kì vọng nhé!

Kassadin
Tất cả những thay đổi đã được chốt lại và sẵn sàng cho việc thử nghiệm ở máy chủ PBE. Để tiện so sánh, đây là đây là những thông số hiện tại của PBE so với phiên bản hiện tại:
For reference, here are the current set of PBE changes vs live:
Hư Vô Bộ Pháp (R) tầm thi triển tăng từ 450 lên 500
Hư Vô Bộ Pháp (R) tiêu hao năng lượng giảm từ 60 xuống 50
Hư Vô Bộ Pháp (R) thời gian hồi chiêu thay đổi từ 7/5/3 giây xuống 6/4/2 giây
[Thử nghiệm] Mandrake Ward

Một lần nữa khi những thay đổi đã được chốt lại, trang bị này lại bị tạm thời loại bỏ và sẽ được thêm vào lại để thử nghiệm kĩ càng hơn vào bản cập nhật PBE tiếp theo