IEM Katowice 2015 is coming! Tháng 3 13 2015

IEM đang dần nóng lên, hãy đồng hành cùng T Team suốt giải đấu này nhé.